Samorządowe Przedszkole nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie
Menu
Strona głowna  /  Organizacja przedszkola
Organizacja przedszkola

Samorządowe Przedszkole nr 35

 

z Oddziałami Integracyjnymi

 

im.A.Dymnej w Krakowie


 

Przedszkole zostało otwarte 1 września 1984 roku. Znajduje się z dala od zgiełku ruchliwych ulic, otoczone dużą ilością zieleni. Posiada własny, duży i bezpieczny ogród. Nasza placówka jest miejscem, w którym wychowujemy, uczymy i opiekujemy się dziećmi w wieku przedszkolnym (od 3 do 6 lat). Przestronne sale są bogato wyposażone w pomoce dydaktyczne oraz zabawki. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna z wykształceniem dwukierunkowym i specjalistycznym czuwa nad właściwym rozwojem i kształtowaniem osobowości dziecka. Nasi nauczyciele to ludzie kreatywni, dla których priorytetem jest wychowanie dziecka komunikatywnego i otwartego na świat. Bogata oferta edukacyjna dostosowana jest do wieku i możliwości dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i aktywności. Proponujemy zajęcia plenerowe, wyjazdy rekreacyjne jednodniowe oraz tygodniowe wyjazdy na tzw." Zielone Przedszkole". Oferujemy zajęcia dodatkowe takie jak: rytmika, taniec towarzyski, język angielski, gimnastyka korekcyjna oraz bezpłatne kółka zainteresowań: plastyczne, muzyczno-teatralne, zajęcia logopedyczne, religię. Nasi wychowankowie zajmują wysokie miejsca w konkursach i przeglądach artystycznych.

Dzieci naszego przedszkola są świadome przynależności narodowej poprzez ukierunkowane działania wychowawczo- dydaktyczne. Znają tradycje, zwyczaje i sztukę ludową naszego regionu, która jest częścią historii i kultury narodowej. Odczuwają wspólnotę z innymi narodami, poprzez znajomość ich historii, kultury i obyczajów. Czują się zintegrowanymi i pełnowartościowymi mieszkańcami Europy i Świata.

Stwarzamy sytuacje wychowawcze, które uczą tolerancji, przynależności narodowej, odpowiedzialności, szacunku dla innych, umiejętności wyrażania własnej emocji i twórczego działania. Wykorzystujemy w tym celu nowatorskie metody i formy pracy. Poprzez zabawę, małe formy teatralne, żywy kontakt ze sztuką, działalność plastyczno-techniczną, spotkania z ludźmi świata kultury oraz przedstawicielami różnorodnych grup zawodowych rozwijamy zainteresowania wychowanków.

W bieżącym roku szkolnym prowadzimy 3 oddziały ogólnodostępne i 2 oddziały integracyjny dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Od 1992r. prowadzimy 3 oddziały w terenie mieszczące się w bloku przy ulicy Teligi 17. Jest to idealne miejsce pobytu dla dzieci, które lepiej czują się w mniejszej grupie rówieśników. Przytulne sale, domowa i ciepła atmosfera pozwalają czuć się pewnie i bezpiecznie. Aktualnie są to 3 oddziały ogólnodostępne.
PRZEDSZKOLE CZYNNE JEST W GODZINACH 6:30 - 17:00

 

NASZ STATUThttp://przedszkole35.eprzedszkola.pl/?m=strona&id=14

 


 

Nasz Patron 

 

 

Anna Dymna z domu Dziadyk od 24 listopada 2014 roku jest Patronem naszego Przedszkola.
(ur. 20 lipca 1951 w Legnicy) – polska aktorka teatralna i filmowa. 

 

 

PIĘKNA DUSZA, WIELKIE SERCE, ZNAKOMITA AKTORKA
I WSPANIAŁY CZŁOWIEK

 

 

         Założycielka i prezes Fundacji "Mimo Wszystko", członkini Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu oraz Rady Programowej Radia RMF Classic. Jest matką chrzestną sztandaru 2. Korpusu Zmechanizowanego im. Władysława Andersa, pomysłodawczynią Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych "Albertiana" oraz Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty dla uzdolnionych wokalnie osób niepełnosprawnych.
Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Od 1990 jest wykładowczynią na tej uczelni. Od 1973 związana z krakowskim Starym Teatrem. 

 

                                      Działalność charytatywna

 

        W społeczne działania na rzecz ludzi potrzebujących wsparcia Anna Dymna angażowała się na długo przed założeniem własnej Fundacji. Prócz niesienia pomocy indywidualnej, uczestniczyła m.in. w kwestach Obywatelskiego Komitetu Ratowania Krakowa, akcjach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Stowarzyszenia „Wielkie Serce”, Fundacji „Mam Marzenie”, Fundacji „Nuta Nadziei” i Fundacji „Akogo”. Od 2006 roku jest ambasadorem Stowarzyszenia Debra Polska „Kruchy Dotyk” skupiającego osoby cierpiące na Epidermolysis Bullosa.


W 1999 rozpoczęła współpracę z Fundacją im. Brata Alberta i jej prezesem ks. Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim, pomagając m.in. przy realizacjach inscenizacji Teatrzyku „Radwanek”, którego aktorami są osoby niepełnosprawne intelektualnie, mieszkańcy schroniska w podkrakowskich w Radwanowicach. Od tamtej pory, poświęcając swój prywatny czas, reżyseruje i pisze scenariusze do wszystkich przedstawień „Radwanka”. W 2001 roku była także pomysłodawczynią Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych „Albertiana”, którego coroczny finał – dzięki staraniom aktorki - ma miejsce na Dużej Scenie Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie.
We wrześniu 2003 roku założyła w Krakowie Fundację "Mimo Wszystko", funkcję jej prezesa od początku sprawując społecznie. Pierwotnym celem Fundacji było utrzymywanie Warsztatów Terapii Artystycznej i opieka nad ich 26 podopiecznymi, niepełnosprawnymi intelektualnie mieszkańcami Schroniska im. Brata Alberta w podkrakowskich Radwanowicach, którzy, na mocy zmiany przepisów prawnych, utracili prawo do korzystania z Warsztatów Terapii Zajęciowej finansowanych przez budżet państwa.


Obecnie Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” pomaga wielu osobom chorym i niepełnosprawnym w całej Polsce, a także koordynuje pracę wolontariuszy. Organizuje również Festiwal Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty, Ogólnopolskie Dni Integracji „Zwyciężać mimo wszystko” oraz Ogólnopolski Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych „Albertiana”. Ponadto Fundacja buduje dwa nowoczesne ośrodki rehabilitacyjno-terapeutyczne: „Spotkajmy się” w nadbałtyckim Lubiatowie i „Dolinę Słońca” w podkrakowskich Radwanowicach.


Działalność Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” została uhonorowana: Dyplomem Benemerenti (wyróżnienie Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego), Pro Infantis Bono (nagroda Rzecznika Praw Dziecka RP), „Lodołamaczem 2007” (nagrodą Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych) oraz tytułem „Sukces Roku 2007 w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny” (nagroda Miesięcznika „Menedżer Zdrowia").

 


Nadanie placówce imienia Anny Dymnej

 

oraz Jubileusz 30 –lecia przedszkola

 

 

Dzień 24 listopada był dla nas niezwykły , ponieważ  świętowaliśmy dwa ważne wydarzenia.  Było to Nadanie placówce imienia  Anny Dymnej oraz  Jubileusz 30 –lecia przedszkola  

 

Chcąc przekazać następnym pokoleniom jak najlepsze dziedzictwo, nasze Przedszkole zdecydowało  przyjąć za Patrona osobę, którą wszyscy znamy, lubimy i cenimy nie tylko za osiągnięcia artystyczne, ale przede wszystkim za to jakim jest człowiekiem.

Oficjalne uroczystości odbyły się na terenie Dworu Czeczów  w Bieżanowie. 
Po  nich w przedszkolu odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej.                         

Oto opis tych wydarzeń zamieszczony na stronie internetowej Fundacji Mimo Wszystko

 

http://www.mimowszystko.org/pl/aktualnosci/biezace/3426,Anna-Dymna-patronka-krakowskiego-przedszkola.html


Ostatnia aktualizacja: 2021-09-19