Samorządowe Przedszkole nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie
Menu
Strona głowna  /  Aktualności  /  KONKURS BOŻONARODZENIOWY
KONKURS BOŻONARODZENIOWY
data dodania: 2021-12-07 07:10:53

BOŻONARODZENIOWE RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE

Samorządowe Przedszkole nr 35

z oddziałami integracyjnymi im. Anny Dymnej

w Krakowie 


serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w ósmej edycji ogólnopolskiego konkursu pt.

„Bożonarodzeniowe rękodzieło artystyczne”

 

 

 

 
Cele konkursu:

  • rozwijanie kreatywności dzieci i dziecięcych talentów
  • rozwijanie talentów plastycznych, pomysłowości
  • rozwijanie wśród dzieci zainteresowań plastycznych
  • kształtowanie wyobraźni dziecka i jego aktywności twórczej
  • rozwijanie sprawności manualnej

 

Regulamin konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat  i ich nauczycieli.

2.Technika wykonania prac – forma przestrzenna

3. Format prac dowolny.

4. Każda praca powinna być na odwrocie opisana w następujący sposób: imię i nazwisko autora, wiek, nazwa placówki do której uczęszcza uczestnik konkursu (+ numer telefonu), imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, adres placówki, e-mail ( celem przekazania podziękowań i dyplomów dla zwycięzców)

5. Każda praca powinna posiadać również klauzulę zgody( w załączniku)
6. Konkurs polega na stworzeniu metodą dowolną ozdoby przestrzennej związanej ze świętami bożonarodzeniowymi z dowolnie wybranych materiałów.
7. Każde przedszkole może przysłać maksymalnie 5 prac.
8. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać do dnia 21.12.2021r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

 

Samorządowe Przedszkole nr 35

z oddziałami integracyjnymi im. Anny Dymnej

ul. L. Wenedy 7

30-833 Kraków

z dopiskiem: konkurs "Ozdoba bożonarodzeniowa”

 

9. Nadesłane prace zostaną ocenione przez komisję powołaną  przez Organizatora według następujących kryteriów: zgodność z tematem, walory artystyczne, pomysłowość, zachowanie zapisów regulaminowych.
10. Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe, oraz pamiątkowe dyplomy  (Trzy pierwsze miejsca), a dla wyróżnionych dyplomy. ( Dyplomy zostaną przesłane na podane adresy mailowe)

11. O wynikach konkursu powiadomimy telefonicznie, lub pocztą elektroniczną;
12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23.12.2021 r roku w siedzibie organizatora. Przesłanie nagród w pierwszej połowie stycznia.
13. Opublikowanie wyników nastąpi na stronie www.blizejprzedszkola/konkursy, oraz na stronie internetowej przedszkola
14. Prace pozostają do dyspozycji organizatora. Nadesłanie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikację lub upublicznianie bez roszczeń do nich praw autorskich.

 

 

 


Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

 

Organizatorzy konkursu:

Helena Adamczyk

Elżbieta Nowak

Aneta Ordon

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA