Samorządowe Przedszkole nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie
Menu
Strona głowna  /  Aktualności  /  ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE
data dodania: 2021-10-18 09:12:49

ZAPROSZENIE DO KONKURSU

Zapraszmy wszystkie dzieci z naszego przedszkola, oraz ich rodziców do udziału w wewnątrzprzedszkolnym
konkursie plastycznym pod nazwą

„TU MIESZKAM” -

polegającym na zaprojektowaniu i wykonaniu kartki swojej miejscowości

 

Cele konkursu:

 1. Prezentacja twórczości plastycznej dzieci

 2. Kształtowanie właściwego stosunku do swojej miejscowości;

 3. Przywiązanie do rodzinnych stron, ukazanie ich piękna

 4. Pobudzenie pomysłowości i wyobraźni dzieci podczas projektowania i wykonania

  kartki swojej miejscowości

 5. Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodzinś poprzez współne tworzenie pracy konkursowej

  Regulamin konkursu

  1) Konkurs przeznaczony jest dla dzieci oraz ich rodziców z wszystkich grup wiekowych z naszego przedszkola.
  2) Technika wykonania prac dowolna.
  3) Format prac B5 lub A4 (do wyboru)

4) Praca konkursowa powinna zostać wykonana własnoręcznie przez dziecko i rodziców.

5) Kaźdy uczestnik moźe zgłosić do konkursu tylko jedną pracę

6) Kaźda praca powinna na odwrocie zawierać metryczkę:

 • imię i nazwisko dziecka

 • wiek dziecka

 • grupa do której uczęszcza dziecko z zaznaczeniem czy jest to przedszkole czy oddziały

  7) Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców i opublikowania ich nazwisk na stronie internetowej przedszkola.

  8) Kaźda praca powinna posiadać klauzulę zgody ( w załączniku).

  Kryteria oceniania:

 • estetyka wykonania,

 • pomysłowość,

 • atrakcyjność

 • zgodność z tematem

 • samodzielność wykonania

 • Terminy:
  Prace konkursowe naleźy dostarczyć osobiście do przedszkola - do grupy II (oddziały przy ulicy Teligi 17) do dnia 05 listopada 2021 r.
  Prace konkursowe oceni komisja składająca się z pracowników przedszkola. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi dnia 10 listopada 2021 r. Wykonane prace pozostaną w przedszkolu

  Nagrody:

  Dla laureatów przewidziane są dyplomy oraz nagrody niespodzianki (trzy pierwsze miejsca).
  Opublikowanie wyników nastąpi na stronie internetowej naszego przedszkola.

  Na stronie przedszkola zostaną zamieszczone zdjęcia nagrodzonych prac.

  Do udziału w konkursie zapraszają koordynatorzy

  Wioletta Michałowska Małgorzata Śliwa

 

Zgoda: 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole35/zgoda-rodzica-zalacznik-nr-1(1).pdf